Sagene Frivilligsentral søker Administrasjonsleder

Sagene Frivilligsentral har som mål å være med på å gjøre en forskjell til det bedre i hverdagen for mennesker nær oss og å bygge nettverk mellom mennesker med ulike forutsetninger og bakgrunner.

Sagene Frivilligsentral er drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og bygger sin virksomhet på de kristne grunnverdier i samsvar med Frivilligsentralens vedtekter og NLM’s strategi for diakonalt arbeid i Norge. 

Administrasjonsleder
Fast, fulltidsstilling ledig fra 1.september.
Oppgaver innen økonomi, administrasjon og markedsføring.  

Sentrale arbeidsoppgaver
·      Ansvar for regnskapsføring og økonomistyring
·      Føre og rapportere statistikk
·      Utarbeide søknader for økonomisk støtte og samarbeid
·      Følge opp prosjekter
·      Oppfølging, rekrutering og motivering av frivillige
·      Markedsføring og synliggjøring av stedet

 Ønskede kvalifikasjoner
·      Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
·      Evne til å lede og motivere frivillige medarbeidere
·      Utdannelse, erfaring og/eller interesse innen økonomi og/eller markedsføring

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Lønn etter NLMs regulativ.

 Søknad sendes innen 11.aug til: hilde@sagenefrivilligsentral.no, eller per post til Sagene Frivilligsentral v/Hilde Muri Krahn, Sandakerveien 61, 0477 Oslo.

Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved å kontakt Hilde Muri Krahn på telefon: 98436540 eller epost hilde@sagenefrivilligsentral.no (Helst etter 29.juli, grunnet ferie).

Det forutsettes at søkeren bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sine formål og verdier i samsvar med «Verdidokumentet – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Misjonssalen Oslo