Staben i Misjonssalen Oslo

 

Ivar Vegge
Styreleder

E-post: ivegge@fjellhaug.no
Mobil: 957 05 111

 

Jan Erik Lehre
Forsamlingsleder/Pastor

E-post: jlehre@nlm.no
Mobil: 926 17 973

 

Jan Magnus Fauske Lillebø
Ungdomsleder

E-post: jlillebo@nlm.no
Mobil: 476 13 831

 

Håkon Åreskjold
Administrasjonsleder

E-post: haareskjold@nlm.no
Mobil: 918 10 142

 

Oddvar Bø
Økonomileder

E-post: obo@nlm.no
Mobil: 480 28 599

 

Eli Gjøra
Styresekretær

E-post: egjora@nlm.no
Mobil: 924 42 127

 

Arild Strøm
Musikkarbeider

E-post: astrom@nlm.no
Mobil: 464 70 779

 

Martha Salmelid
Familiearbeider

E-post: masalmelid@nlm.no
Mobil: 467 94 489

 

Peter Majeed
Innvandrerkonsulent

E-post: pmajeed@nlm.no
Mobil: 988 39 951