Interkulturelt arbeid

Verdensvid middag

Om høsten arrangeres Verdensvid middag i samarbeid med Den Iranske Menigheten og Sagene Frivilligsentral. Målet for samlingen er å vise gjestfrihet, bli kjent og bygge vennskap med våre nye landsmenn.

Oslo Interkulturelle Bibelkafé

Velkommen til et samlingspunkt mellom flere kulturer. Vi møtes i kafeen i Misjonssalen til gratis kaffe/te og kaker, snakker sammen og blir kjent. Det er også andakt og vi synger sanger sammen. Bibelkafeen er åpen en fredag i måneden kl. 19-22. Det felles programmet er fra kl. 20-21, se datoer i kalenderen.

International Bible Group
Every Wednesday at 19.00 we meet in Misjonssalen 2nd floor for Bible study, prayer and fellowship. Open for everyone to join. Contact Peter Majeed.

Integreringsgruppa
Ledes av vår innvandrerkonsulent.