Lørdagsgudstjeneste

Hver lørdag klokken 19.30 samles 300 studenter og unge voksne seg for å feire gudstjeneste i Misjonssalen. Her samles vi til forkynnelse, lovsang, bønn og fellesskap. Etter gudstjenesten er det åpen kafe og vi oppfordrer til å stoppe igjen og hilse på noen nye. Velkommen til bønnemøte 19.00!

Vi feirer nattverd andre og fjerde lørdag i måneden.


Søndagsgudstjeneste

Vi er en stor forsamling med tilbud til de fleste og møtes søndag formiddag klokken 11.00. Velkommen!

På gudstjenestene har vi sang, musikk og misjonsinformasjon, og det forkynnes stort sett over søndagens kirketekst. Det blir også tatt opp kollekt til vårt arbeid i inn- og utland. Det er søndagsskole alle søndager bortsett fra i ferier og ved familiegudstjenester. Velkommen til forsamlingskaffe i etterkant.

Vi feirer nattverd første og tredje søndag i måneden.

 

Our meetings will be translated into English. Ask the meeting host for a headset! / Gudstjeneste blir tolket til engelsk. Si ifra til møtevertene dersom du har behov for dette.