Senior

Hyggetreff

Forsamlingens hyggetreff er første onsdagen i måneden, klokken 12:00 i peisestua.
Velkommen til andakt, sang, misjonsinformasjon og bevertning!

For mer informasjon, ta kontakt med Liv Lehre på 986 11 020.
Følg med i kalenderen for tidspunkt.

 

Seniortreff

Seniortreff er en pensjonistgruppe for menn som har sine møter i Misjonssalen hver 3. onsdag i måneden. Foredragsholdere som tar for seg oppgitte tema. I etterkant inviteres til spørsmål og samtale. Samlingen avsluttes med et enkelt måltid. Velkommen!

Kontakt Jon Kvalbein på 971 55 484.
Følg med i kalenderen for tidspunkt.