Dette tror vi!

 
 

Misjonssalen Oslo er Norsk Luthersk Misjonssambands storforsamling i Oslo og står på samme trosgrunnlag som NLM.
Kort om hva vi tror:

 • Vi tror på en treenig Gud; Fader, Sønn og Hellig Ånd.

 • Vi tror at Gud, Den Allmektige Fader, har skapt himmel og jord.

 • Vi tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen før alle tider, og at han er sant menneske, kommet til jorden, død på et kors, begravet, at han sto opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Gud Faders høyre hånd, og at han skal komme igjen for å dømme levende og døde.

 • Vi tror på Den Hellige Ånd, som går ut fra Faderen og Sønnen, som gjør oss levende, tar bolig i oss, gir oss nytt liv og bevarer oss i troen på Jesus Kristus.

 

 • Vi tror at Jesus Kristus kom til jord for dø på et kors for våre synder, og at han ved sin død og med sitt blod åpnet veien til frelse for alle mennesker. Vi tror at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Vi tror at slik han stod opp fra de døde, skal alle de som tror en dag stå opp.

 • Vi tror at alle mennesker er født med menneskeslektens synd og skyld og blir frelst og rettferdiggjort ved dåpen og troen på Jesus Kristus.

 • Vi tror at Gud har en uendelig og uforanderlig kjærlighet til alle mennesker, og at han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Derfor driver vi misjon i mange land og evangelisering i vårt eget land.

 • Vi tror at Gud har skapt oss til fellesskap med seg selv og med hverandre. Vi tror på en hellig, allmenn kirke.

 • Vi tror på legemets oppstandelse – at vi en dag, sammen med alle de som tror, skal stå opp og være hos Gud i Hans fullendte rike.

 

 • Vi tror at Guds nåde blir budt fram i dåpen, og at barna blir døpt. De blir mottatt i Guds nåde, når de ved dåpen blir overgitt til Gud.

 • Vi tror at vi i nattverden mottar Guds nåde, helt konkret. Vi tror at Kristi legeme og blod i sannhet er til stede og blir utdelt til dem som tar mot nattverden.

 

 • Vi tror at Bibelen er Guds ord skrevet av mennesker drevet og ledet av Den Hellige Ånd, og er den øverste autoritet for våre liv og for vår lære.

Vi slutter oss til de samme bekjennelsesskrifter som Norsk Luthersk Misjonssamband, og Den norske kirke.
Her kan du lese bekjennelsesskriftene.