Diakoniutvalget har ansvar og bidrar i Misjonssalens diakonale arbeid. Ta kontakt om du har lyst til å være med på noe av dette, om du kjenner noen med tilknytning til Misjonssalen som har behov for noen av tjenestene, eller om du har gode forslag å dele.

Besøkstjeneste

Si fra om noen som på grunn av alder eller helse ikke lenger kan komme, og kanskje har lyst på en besøksvenn. Eller kanskje du selv har lyst til å være en besøksvenn? Meld fra til Diakoniutvalget.


Skyss

Vi ønsker å tilby skyss til gudstjenestene i Misjonssalen. Ta kontakt med Diakoniutvalget om du kan bidra, eller trenger skyss.


Sykebesøk og blomsterhilsen

Meld fra når du får vite at en som går i Misjonssalen eller i en av våre foreninger/ smågrupper er rammet av sykdom. Vi vil sørge for at vedkommende får besøk og en blomst eller lignende.

Januar / februar:
Gerd Bø, tlf. 997 05 045 / Eli Gjøra, tlf. 924 42 127

Mars / april:
Ingjerd Birkeland, tlf. 975 30 105 / Magnhild N. Østertun, tlf. 908 74 577

Mai / Juni:
Gunhild Aandal, tlf. 984 08 037 / Gerd Vie, tlf. 476 55 969

Juli / August:
Bodil Naustvik, tlf. 930 43 431 / Liv Myra, tlf. 481 59 160

September / Oktober:
Anne-Grethe Kviserud, tlf. 92 68 89 55 / Åshild Oseng, tlf. 90 94 48 68.

November / Desember:
Ragnhild Salvesen tlf. 92 24 01 11 / Else Johanne Østereng, tlf. 91 32 30 68.


Fengselsbesøk

I samarbeid med Maritastiftelsen har vi grupper som besøker fengsler i Oslo og omegn.
Kontakt: Samuel Årikstad 993 87 350 salmonelli@hotmail.com  for mer informasjon.


Diakoniutvalget

Silje Persson, 47272253, siljemajen@gmail.com
Rojin Alipanah, 92530892, rojin-89@hotmail.com
Gerd Vie, 47655969, gerdm_vie@yahoo.no
Sigrid Einertrø, 99395606,  sigrid_reddal@hotmail.com
Idar Engeset Bang, 46621554,  idar.eb@live.com
Jan Erik Lehre, 92617973, jlehre@nlm.no

Ta kontakt med kontaktpersonen eller en av oss i Diakoniutvalget dersom du har lyst å være med på noe av det vi driver på med. Eller kanskje du har gode tips til oss eller andre tiltak vi kan prøve på?