Diakoniutvalget har ansvar og bidrar i Misjonssalens diakonale arbeid. Ta kontakt om du har lyst til å være med på noe av dette, om du kjenner noen med tilknytning til Misjonssalen som har behov for noen av tjenestene, eller om du har gode forslag å dele.

Besøkstjeneste

Si fra om noen som på grunn av alder eller helse ikke lenger kan komme, og kanskje har lyst på en besøksvenn. Eller kanskje du selv har lyst til å være en besøksvenn? Meld fra til Diakoniutvalget.


Skyss

Vi ønsker å tilby skyss til gudstjenestene i Misjonssalen. Ta kontakt med Diakoniutvalget om du kan bidra, eller trenger skyss.


Sykebesøk og blomsterhilsen

Meld fra når du får vite at en som går i Misjonssalen eller i en av våre foreninger/ smågrupper er rammet av sykdom. Vi vil sørge for at vedkommende får besøk og en blomst eller lignende.

Januar / februar:
Gerd Bø, tlf. 997 05 045 / Eli Gjøra, tlf. 924 42 127

Mars / april:
Ingjerd Birkeland, tlf. 975 30 105 / Magnhild N. Østertun, tlf. 908 74 577

Mai / Juni:
Gunhild Aandal, tlf. 984 08 037 / Gerd Vie, tlf. 476 55 969

Juli / August:
Bodil Naustvik, tlf. 930 43 431 / Liv Myra, tlf. 481 59 160


Fengselsbesøk

I samarbeid med Maritastiftelsen er det grupper som besøker fengsler i Oslo og omegn.