Bibelstudium våren 2019

Misjonssalen inviterer til Bibelstudium! Vi ønsker her å se nærmere på Filipperbrevet denne våren. Det vil være åpent for alle som ønsker å delta!

Vi kommer i hovedsak til å holde til i «Ungdomssalen» i andre etasje i Misjonssalen, klokka 19.00. Det vil bli en kort innledning av kapittelet med gjennomlesning av den aktuelle teksten, bønn og så se nærmere på teksten sammen. Til slutt vil det bli kaffe og kjeks. Vel møtt!

Datoer og tekster:
Tirsdag 14. Mai: «Filipperbrevet 2.Kapittel» (Åpning av Jan Erik Lehre).

Tirsdag 28. Mai: «Filipperbrevet 3.Kapittel» (Åpning av Basim Gullord Ali).

Tirsdag 11. Juni: «Filipperbrevet 4.Kapittel» (Åpning av Jan Erik Lehre).

Misjonssalen Oslo