Foreldrekurs

Velkommen til kurs for foreldre som skal få eller har barn i alderen 0-10 år! Dette kurset er for alle som har lyst til å investere tid i å lære om, snakke om og utvikle seg selv i foreldrerollen. Her får vi både faglig undervisning, høre andres erfaringer og tid til å tenke på det vi møter i vår foreldrehverdag akkurat nå. Målet med kurset er å bli utrustet til å utruste barna for livet - og å se at vi er mange som lurer på de samme tingene og møter de samme utfordringene.

Kurset går over 5 kvelder og inneholder undervisning (DVD-basert), mat og samtale. Det er utviklet av Alpha og tar opp temaene: bygge sterke fundament, møte barnas behov, sette grenser, lære sunne relasjoner og langsiktige mål. Hver familie får et hefte som inneholder oppsummering av undervisningen og oppgaver for fokus mellom samlingene. Les mer på

Hver samling vil det være litt tid til gruppesamtale. Vi oppfordrer alle til å delta i gruppene. Deltakerne vil få små, faste grupper med foreldre som har barn på omtrent samme alder.

Både par og enslige forsørgere er hjertelig velkommen. Vi oppfordrer foreldrepar til å delta sammen. Vi vet at det kan være utfordrende å skaffe barnepass for så mange kvelder. Derfor har diakoniutvalget i Misjonssalen tilbudt å sørge for barnevakter fra menigheten som kan stille opp hjemme hos dere slik at dere kan komme på kurset. Dette er en unik mulighet til å bli kjent på tvers av generasjoner.

Samlingene er søndagskvelder i Misjonssalen, følgende datoer høsten 2019:
8. september
22. september
6. oktober
20. oktober
3. november

Kveldene vil ha følgende tidsplan:
19.30-20.00: Fleksibel start med kveldsmat
20.00-20.40: Undervisning
20.40-21.00: Kort samtale og pause
21.00-21.30: Undervisning
21.30-22.00: Samtale i grupper


Kurset koster 250 kr per person. Dette går til utgifter til kveldsmat.

Meld deg på her: http://bit.ly/foreldrekurs

Misjonssalen Oslo