Ektepar 
Sentral-Asia

 • My wife and 2 local ladies will start a weeklyb. Study!! (Theyarealsobelievers)… for growth and transformation.

 • For my colleagues- recently how of them have lost relatives, and I have had the opportunity to share with one about eternal hope

 • For more opportunitiesto share and for theirheartsto be open.

 • Mrs. P. is alsoteachingat a learningcenterfor children! Thatit be a blessingfor thecommunity- and for opportunitiesto connectwithparents.

 • Soon I will travel to a country nearbyto meet with many other workers like us in the region… for a safe and securemeetings! And for a blessedtime!

Karoline og Marius Bergersen
Japan

 • Be for det første ungdomsmøte i Arashima kirke i morgen kveld (16. sept. og det gikk BRA :) ). Vi skal være med!

 • Be for media senteret til kirken vår. 7-10 oktober skal de på kurs for å lære om video produksjon, Marius blir med og håper de kommer seg videre fra bare radiosendinger.

 • Be for ungdomsarbeidet i kirkesamfunnet. I løpet av neste år blir det ansatt en ungdomsarbeider!

 • Be for oss. At vi får styrke og visdom i oppstarten av arbeidet vårt.

Oddbjørg og Mathias Pettersen
Indonesia

 • Kommende uke reiser vi ned mot Chiliøya, Mathias skal inn å hjelpe til i det rammede området etter jordskjelv samt leite etter hus til oss, be om vi må ha et våkent og åpent blikk for mennesker vi møter som har blitt rammet. Og for prosessen med husjakt.

 • Be for jentene våre Hannah og Esther som er med på alt vi holder på med, det er mye frem og tilbake og Ingen faste steder hvor vi bor, så det er hele tiden noe nytt å forholde seg til.

 • Takke for muligheten for at vi kan bo i Indonesia.

 • Be om vekkelse i Indonesia!:)

Marianne Thormodsæter
Peru

Takkeemner:

 • Glede og latter i kvardagen

 • Nåde

 • Trivsel

 • Spanande arbeidsoppgåver

 • Gode relasjonar

 • At Gud går med

Bønneemner

 • At kroppen må bli frisk (stygt fall på sykkel i august og påkjørt på sykkel på måndag)

 • At studentanepå Setelamå få gode bibellesevaner

 • At Gud må gjemeg styrke og visdom og glede i kvardagen

 • At egmå få peikepå Han gjennom livet eglev

 • At kyrkjai Peru må vereei kyrkjesom brenn for at andre må få høyre om Jesus


Marit og Sondre Hugdal
Vest-Mongolia

 • Takk for at vi begynner å finne oss godt til rette og at vi trives bedre og bedre.

 • Takk for at Ellieat blitt så glad i den nye barnepasseren sin.

 • Be om at vi kan få ha energi og overskudd til å bruke tid på menneskene rundt oss.

 • Be om gode vennskap med lokale, og at vi kan få være med å peke på Jesus.

 • Be om enhet blant de troende i byen.

Kristin og Christoffer Nevdal
Japan, Kobe

 • Flott om dere vil huske på oss i overgangsfasen hvor det er mye nytt å sette seg inn i.
  Både Kristin og jeg studerer språk.

 • Be at vi kan få konsentrasjon og evne til å lære oss språket godt.
  Fåtallet av lærerne vi har er Kristne.

 • Be at vi kan få anledning til å vitne gjennom ord og handling.

 • Be også for barna i barnehagen hvor Filip går. Det er NLMsbarnehage. De fleste barna kommer fra ikke-kristne hjem og får høre andakt og be i barnehagen hver dag. Be om at tiden i barnehagen får prege dem for livet og at de får kjenne at Gud er glad i dem!

 • Be om at Gud åpner dører for oss slik at vi kan få gode relasjoner med japanere og få leve som vitner i blant dem.

 • Be om at vi må få leve i en stadig nærmere relasjon til Jesus, så hans sinnelag får prege oss mer og mer.

 • Be for det japanske folket, at hver og en må få muligheten til å høre evangeliet og ta imot Jesus.